Landsstyret 2010 – 2011

Oversikt over Landsstyret for perioden 2010 – 2011

For perioden 2010-2011 består landsstyret til NKS av:

Marte Hovda Ottesen (leder)

Harald Torgauten (1.nestleder)

Morten Andreas Carlmark (Oslo, 2. nestleder)

Marit Heimstad Tønnesen (Bergen)

Marit Høye (Trondheim)

Marte Valle (Tromsø)

Ingvar Skjerve (ansattes representant)

Gaute Brækken (generalsekretær, sekretær for landsstyret)

Vararepresentanter:

Katrine Intelhus Lind-Solstad (Oslo)

Finn Alexander Clementsen (Bergen)

Tom Tornedal (Tromsø)

Ingrid Ask Thorvik (Trondheim).