Ledig stilling som organisasjonsutvikler i Norges Kristelige Studentforbund

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) er en allsidig, spennende og progressiv organisasjon som siden 1899 har vært et møtested for tenkende og engasjerte studenter og unge mennesker.

Vi lyser nå ut en treårig prosjektstilling i 100 % med ønsket oppstart høsten 2017.

Den som ansettes skal bidra til å gjøre NKS til en større og mer synlig organisasjon, i tråd med målene i organisasjonens nylig vedtatte treårige utviklingsplan. Du vil bidra til organisasjonens videre vekst, og å gjøre oss mer synlig i tradisjonelle og sosiale medier.

Vi søker deg som:
– Har erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid
– Tar initiativ og arbeider selvstendig
– Har god kjennskap til mediearbeid og bruk av sosiale medier.
– Har evne til å motivere frivillige

Dine kjerneoppgaver:
– Gjøre Forbundet mer profilert i nye og tradisjonelle medier
– Lage en profileringsplan med gode rutiner for profileringsarbeid for organisasjonen, herunder arbeid med medlemsbladet AKT, nettsider og sosiale medier.
– Skolere og bistå lokalforbund og grupper innen promotering, rekruttering og mediearbeid.
– Praktisk ansvarlig ved opprettelsen av nye lokalforbund
– Skolere og følge opp Forbundets «styreinstruktører»
– Andre organisasjonsbyggende oppgaver

Vi tilbyr:
– Et engasjerende arbeidsmiljø
– Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
– Fleksibilitet og selvstendig ansvar
– Kontor i Oslo sentrum

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Dette avspaseres i tråd med tariffavtale.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ ideologi og sentrale anliggender. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknad og CV sendes: post@forbundet.no innen 22.05.2017.

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Torkil Hvidsten på 414 78 657 eller post@forbundet.no.