Ledig vikariat med mulighet for forlengelse

Vår organisasjonsutvikler har fått innvilget ett års permisjon for å flytte til Paris og jobbe med romfart. Vi lyser derfor ut et vikariat fram til 31.10.19, med mulighet for forlengelse. Oppstart er snarest mulig/i løpet av høsten 2018.

Den som ansettes skal bidra til å gjøre NKS til en større og mer synlig organisasjon, i tråd med målene i organisasjonens treårige utviklingsplan. Du vil bidra til organisasjonens videre vekst, og å gjøre oss mer synlig i tradisjonelle og sosiale medier.

Vi søker deg som:
– Har erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid
– Tar initiativ og arbeider selvstendig
– Har god kjennskap til mediearbeid og bruk av sosiale medier
– Har evne til å motivere frivillige

Det er en fordel om du ikke i tillegg er en racer på internasjonal romfartspolitikk.

Dine kjerneoppgaver:
– Praktisk ansvarlig for opprettelsen av nye lokalforbund i Kristiansand og Ås
– Gjøre Forbundet mer profilert i nye og tradisjonelle medier
– Skolere og bistå lokalforbund innen promotering, rekruttering og mediearbeid
– Skolere og følge opp Forbundets «styreinstruktører»
– Følge opp vårt Palestina-utvalg og utvekslingsprogrammet med vårt palestinske søsterforbund
– Andre organisasjonsbyggende oppgaver

Vi tilbyr:
– Et engasjerende arbeidsmiljø
– Tariffavtale og konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
– Fleksibilitet og selvstendig ansvar
– Kontor i Oslo sentrum

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Dette avspaseres i tråd med tariffavtale.

Norges kristelige studentforbund er et mangfoldig fellesskap av troende, tvilende og undrende studenter. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for fred, rettferdighet og likestilling.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ ideologi og sentrale anliggender.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 23.09.18

Søknad og CV sendes til post@forbundet.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Torkil Hvidsten på post@forbundet.no eller 414 78 657.