Åpen og ærlig: Fagdag om kirken og lhbt

Fagdag om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) i Den norske kirke

22. januar 2013 arrangerte Norges Kristelige Studentforbund fagdag på Menighetsfakultetet i Oslo. Målgruppa var kirkelig ansatte og andre som ville lære mer om emnet.

HER FINNER DU RESSURSMATERIELL

Bilder fra fagdagen finner du her

Hei du! Ja, du! Du PREST, som plutselig møter et barn med to mødre på en dåpssamtale. Du MENIGHETSRÅDSLEDER, som lurer på om det er for radikalt med et regnbueflagg i våpenhuset. Du KATEKET, som selvsagt ikke har noe imot at noen gutter går i skjørt – men er sikker på at ingen av de 120 konfirmantene i årets kull er «sånn.» Du FORVALTER, som lar menighetsrådet diskutere legningen til den nye kantoren på kirkekaffen – de må jo ha lov til å si sin mening, sant? Du UNGDOMSARBEIDER, som hører fra staben at en konfirmantleder må byttes ut fordi han er homo. Du STUDENT, som skal søke tjeneste i en kirke der ekteskapssyn kan virke viktigere enn nattverdsyn. Du QUEER-AKTIVIST, som vil være med på å ta ansvar for å skape nye inkluderende fellesskap i Den norske kirke. Hei du, dette er en fagdag for DEG!

Mange har fordommer mot menigheten sin uten grunn. I Den norske kirke finnes det offisielt to syn i det såkalte homo-spørsmålet. I praksis finnes det mange flere. Uansett syn; det er ingen menigheter i Den norske kirke som ikke har LHBT-personer som medlemmer. Fremdeles tror mange at det ikke gjelder deres menighet, men statistikk viser at de tar feil (se f. eks. hva sosiolog Willy Pedersen skrev om dette til bispemøtet!). Ungdom som er aktive i kristne miljøer, har like mye erfaring og like mange følelser knyttet til disse temaene som alle andre.

Dessverre er det fremdeles mange LHBT-personer som vegrer seg for å oppsøke den lokale menigheten sin og bli med i fellesskapet der, på grunn av fordommer mot kirka og kirkelig ansatte. Kanskje ikke du har skylda for at det har blitt sånn – men nå må alle gode krefter komme sammen for å gjøre det annerledes for neste generasjon kirkemedlemmer!

Å bli stemplet som anti-homo, er enkelt. Men det finnes få tips om hvordan menigheten kan leve med to syn i homosaken. Hva ønsker LHBT-personer seg i møte med lokalmenigheten? Hva er egentlig diskriminering? Hvilke hensyn er det rimelig å forvente at kirka skal ta?

Gode forelesere vil sørge for at relevant teori blir utfordret av eksempler fra menighetshverdagen. Hva er god og nyttig seksualundervisning for konfirmanter? Hvordan kan en praktisk tilrettelegge for kjønnsminoriteter på leir? Hva er viktig å tenke på, hvis en ønsker at menigheten skal være et trygt fellesskap for alle søkende? Når kan arbeidsgiver lovlig spørre etter samlivsform? Er det noen sammenheng mellom transpersoner og lesbiske?

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) har fått støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) til å arrangere en fagdag om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Den norske kirke. NKS har samarbeidet med Skeiv Ungdom, Åpen Kirkegruppe, Fagforbundet TeoLOgene, Majorstua Unge Voksne-kirke, samt studenter fra MF og TF, for å sette sammen en interessant fagdag for alle som ønsker å lære mer om menighet og LHBT.

Programmet finner du her