Program Fagdag om kirken og lhbt

0845-0915: Registrering og kaffe

0915-0930: Åpning av dagen

0930-1045: ”Rosa kompetanse for Den norske kirke” v/ Mathias Holst, rådgiver i Rosa kompetanse. Rosa Kompetanse er et prosjekt i regi av LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Prosjektet tilbyr undervisning og rådgivning for helsepersonell, politiansatte og lærere. Rosa Kompetanse ønsker å bidra til at folk som jobber med mennesker får ferdigheter de trenger for å møte lhbt-personer med forståelse, innsikt og åpenhet.

1045-1100: Pause

1100-1200:”Erfaringspanel – gode historier fra virkeligheten!” Hvor mye rom er det for å snakke om lhbt i kirka? Hva opplever lhbt-ungdom egentlig i kirkelige miljøer? Hvilke hensyn er det minste en kan kreve av kirken i slike sammenhenger?
Samtale mellom Petter Dille, Line Halvorsrud, Kristine Sandmæl og Silje Kivle Andreassen.
Ordstyrer: Stine Walmsness, leder av Norges Kristelige Studentforbund.

1200-1300: Lunsj

1300-1400: Parallelle foredrag

«Vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering- med særlig vekt på ansettelser i kirken» v/ seniorrådgiver Ole-Fredrik Einarsen og Marte Bauge, rådgiver LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) En presentasjon av arbeidsmiljøloven kap. 13 om diskriminering/ trakassering, og unntaksbestemmelsene. Når kan samlivsform vektlegges ved ansettelse? Saklig uenighet eller mobbing?

”T for for trans*” v/ Luca Dalen Espset, leder av Skeiv Ungdoms transpolitiske utvalg, og Ann-Christine Roxberg, sogneprest i Teleborg. Hva står t’en for i lhbt?  Hvordan er det å være trans i Norge i dag, og hvordan kan man inkludere t’en i arbeid med ungdom? Ann-Christine sokneprest i Teleborg vil dele erfaringer med å stå frem som trans i Svenska Kyrkan.

”Hva er normkritikk, og hvordan bruke dette som verktøy” v/ Åshild Marie Vige, leder Skeiv Ungdom. Skeiv Ungdom underviser skoleelever i hele landet om kjønn og seksualitet gjennom prosjektet Restart. Metodene og øvelsene deres tar utgangspunkt i normkritikk. I stedet for å prate om dem som bryter med normene, ønsker Skeiv Ungdom å synliggjøre og sette spørsmålstegn ved hvorfor mennesker diskrimineres, ikke bare synes synd på dem når det alt har skjedd.

Presentasjon: Normkritikk som metode

1400-1415: Pause

1415-1515: Parallelle foredrag

”Seksualitet i konfirmantundervisningen” v/ Gunnhild Nordgaard Hermstad, ungdomsprest i Vestre Aker prosti. Hva bør være kirkens perspektiver og ansvar når man skal snakke om seksualitet? Hvordan inkludere skeive perspektiver?

”Bibelforståelse og bibelbruk”  v/ Petter Skippervold, doktorgradsstipendiat på Teologisk Fakultet (TF). Petter vil vise oss et eksempel på hvordan en kan lese og tolke en bibeltekst om overgrep i et kjønns- og maktperspektiv.

”Hvordan skape trygge rom for lhbt-personer?” v/ Håvard Øvregård, prosjektleder ”Med idretten mot homohets.” Norges Idrettsforbunds landsmøte vedtok i 2007 å ha nulltoleranse mot diskriminering og trakassering. «Lesbiske, homofile og bifile er til forskjell fra mange andre minoritetsgrupper en usynlig gruppe. Det er derfor en ekstra utfordring,» står det i vedtaket.

1530-1600: Felles faglig avslutning:

Åste Dokka, stipendiat på Teologisk Fakultet og medlem av bispemøtets samlivsutvalg: “Hvorfor skal Den norske kirke mene noe om samliv?
Knut Lundby, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og lekt medlem av Kirkemøtet “Hvordan påvirker «homo-spørsmålet» omdømmet vårt?”

 

“Suppe og messe” i regi av Majorstua kirke – for unge voksne i Oslo:

1630: Kaffe i Majorstua kirke
1700: Suppe
1800: Skeiv messe
Liturger:  Angela Timmann-Mjaaland og Ann-Christine Roxberg, sogneprest i Teleborg