Tromsø

Vil du være med på å utvide vårt studentarbeid?

Har du et engasjement for kristenprogressive verdier, og bor du eller studerer du i Kristiansand? Kunne du tenkt deg å få erfaring med organisasjonsarbeid, økonomi og ledelse? Har du ideer til hyggelige, spennende og lærerike arrangementer som gir unge voksne rom for tro, tvil og undring i hverdagen?

Vi ønsker å starte opp en lokalavdeling av Norges kristelige studentforbund i Kristiansand, og er på utkikk etter frivillige studenter/unge voksne som vil bli med på oppstarten! Vi kan tilby deltakelse på mange spennende nasjonale og internasjonale studentarrangementer, støtte fra våre sentralt ansatte og økonomisk tilskudd for oppstart og drift av studentaktivitet.

Les mer om vår organisasjon og historie, samt hva vi tror på og mener her.

Ta kontakt så fort som mulig med styreleder Eilif Tanberg på leder@forbundet.no eller 469 32 315 for mer informasjon!

Forbundshelg, et av våre nasjonale arrangementer

Tromsø kristelige studentforbund
Epost: tromsostyret@forbundet.no
Facebook: Tromsø kristelige studentforbund