Trondheim

Trondheim kristelige studentforbund har et bredt spekter av arrangementer; bibel&børst, temakvelder (særlig om klima), byttekvelder og bibel&bossmat der vi dumpstrer og kvelden etter lager vi god mat av fangsten. Vi feirer også 17. mai sammen! Kun fantasien setter grenser for hva som arrangeres.

Trondheimsforbundet holder til i Singsakerbakken 13 (S13), like bak idrettsbygget på Gløshaugen). Her har vi møtesal, kapell og rimelige hybler for medlemmer av Forbundet. Arrangementene starter kl. 19 og foregår i møtesalen i S13.

Semesterplan for 2023.

Trondheim kristelige studentforbund
Besøksadresse: Singsakerbakken 13, 7030 Trondheim
Epost: trondheimsstyret@forbundet.no
Facebook: Trondheim kristelige studentforbund