Trondheim

Trondheim kristelige studentforbund har et bredt spekter av arrangementer; bibel&børst, temakvelder (særlig om klima), byttekvelder og bibel&bossmat der vi dumpstrer og kvelden etter lager vi god mat av fangsten. I tillegg arrangerer vi Friends&Food som er et møtested for norske og internasjonale studenter. Vi spiser middag sammen tilberedt av studenter fra ulike deler av verden. Vi feirer også 17. mai sammen! Kun fantasien setter grenser for hva som arrangeres.

Trondheimsforbundet holder til i Singsakerbakken 13 (S13), like bak idrettsbygget på Gløshaugen). Her har vi møtesal, kapell og rimelige hybler for medlemmer av Forbundet. Arrangementene starter kl. 19 og foregår i møtesalen i S13.

Semesterplan for 2023.

Trondheim kristelige studentforbund
Besøksadresse: Singsakerbakken 13, 7030 Trondheim
Epost: trondheimsstyret@forbundet.no
Facebook: Trondheim kristelige studentforbund