Antirasisme


Forbundet mener at det er en selvfølge at alle mennesker skal behandles likt og ha de samme rettighetene uavhengig av hudfarge, nasjonalitet, kultur eller religion. Derfor engasjerer vi oss i kampen mot rasisme.

Rasisme ikke bare noe som hører historien til. Den dag i dag, kjemper vi mot restene fra slavetiden og kolonitiden, da mennesker med mørkere hudfarge, ikke ble ansett som laverestående mennesker uten de samme rettigheter som de hvite slave- og koloniherrene.

Fortsatt foregår systematisk rasisme over hele verden, særlig i USA, men også i Norge. Ofte blir mennesker som er mørke i huden stoppet av politiet på gata, løftet fram som kriminelle i media og ofre for rasistisk motivert vold og til og med drap. Vi er alle produkter av vårt eget samfunn, der vi alle er litt rasister, enten vi vil eller ikke. Dermed må vi aktivt gå inn for å være antirasister.

Vi lar oss inspirere av de første kristne i Roma: de sto opp mot sosial urett og var ikke redde for å kjempe for at samfunnet de levde i skulle bli bedre. Historien om Jesus forteller blant annet om en kamp mot urettferdig behandling av minoriteter. Som kristne, lar vi oss inspirere av denne kampen, og derfor er Forbundet en krystallklar stemme i kampen mot rasisme.

Vi som kristne må omsette kjærlighetens evangelium til praksis, som betyr at vi er i en stadig kamp for rettferdighet og solidaritet. Vi bygger Guds rike her og nå, og her er det ingen plass for rasisme. Vær en antirasist!