Funkisrettigheter


Funkisrettigheter er menneskerettigheter. Funksjonshemmede er verdens største minoritet, og mange får ikke sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Mennesker holdes utenfor på grunn av funksjonsevne. Som kristne er vår oppgave å arbeide for funkisrettigheter.