Klimakamp


Verden er i klimakrise! Forbundet mener at vi som kristne har et ekstra ansvar for å bevare Guds skaperverk – kristen tro forplikter til kamp for klimaet.

Siden kapitalismens inntog i det vestlige samfunn, har vi skjønt hvordan vi best kan utnytte jorda vår, noe som har ført til at vi i dag utnytter jorda langt over dens tåleevne. Plante- og dyrearter utryddes, temperaturen stiger, havnivået stiger og været blir stadig mer ekstremt, enten det gjelder tørke eller oversvømmelser. Mennesker tvinges på flukt på grunn av konflikter og kriger utløst av klimaendringer, eller på grunn av ekstremværet i seg selv. De færreste velger aktivt å leve i dette systemet, men likevel blir vi en del av det. Og de som lider mest under klimaendringene, er mennesker som ikke har skyld i klimaendringene selv og som har færrest forutsetninger for å kunne beskytte seg mot klimaendringene, nemlig de fattigste menneskene i verden.

Det er her vi som kristne må komme på banen og ta ansvar. Klimakampen er en del av kristendommen. Vi må stå opp for de svakeste som lider under klimaendringene og sørge for at kommende generasjoner ikke mister livsgrunnlaget sitt.

I skapelsesberetningen i første Mosebok fortelles det om hvordan Gud skaper himmelen, jorden, hav, dyr og planter. Så skaper Hun mennesket, som settes til å råde over det hele. Menneskets oppgave er å passe på, forvalte, leve i pakt med og passe på det Gud har skapt, men sånn det moderne mennesket lever, gjør vi det motsatte: vi ødelegger det.

Forbundet mener det er svært viktig at det kristne forvalteransvaret tas på alvor. Klimakrisa er reell og blir stadig verre, og dét går på bekostning av skaperverket vi er velsignet med. Det krever handling. Vi må slutte å fly, kjøre fossilbil, bore etter olje, kjøpe varer som truer dyrearter og regnskogen og spise mindre kjøtt. Vi må ta ansvar i våre valg og politikerne våre må gjøre det enklere å velge klimavennlig. For klimakrisa er reell – den skjer her og nå. Bevar Guds skaperverk!