Palestina


Forbundet arbeider for et fritt Palestina og var den første norske, kristne organisasjon som støttet den palestinske frigjøringskampen – allerede på 1970-tallet.

Årsaken til dette er at den palestinske befolkningen i lang tid har lidd under militær okkupasjon som gjør at de utsettes for utallige menneskerettighetsbrudd. Palestinerne presses ut av sine egne landområder, får husene sine revet, trakasseres på vei til skolen og jobb og lider under sterk bevegelsesbegrensing gjennom murer og checkpointer.

Jesu grensesprengende kjærlighet løfter at alle menneskers fundamentale rettigheter er hellige, gudgitte og ukrenkelige. Jesu radikale kjærlighet formaner oss til å stå opp for den svakeste part, og dermed har vi som kristne et særlig ansvar for å stå mot for urett og undertrykkelse.

Forbundet bygger sitt Palestinaarbeid på Kairos-dokumentet. Det er skrevet av palestinske kirkeledere, og er et rop om hjelp til verdenssamfunnet om å se situasjonen og at okkupasjonen skal opphøre. Det erklærer den militære okkupasjonen av Palestina som en synd mot Gud og tar et oppgjør med teologi som er brukt for å legitimere okkupasjonen. Kairos-dokumentet ber om aktiv, ikke-voldelig motstand, blant annet boikott, desinvesteringer og sanksjoner (BDS).

Dermed støtter Forbundet den internasjonale BDS-kampanjen. Boikott av staten Israel brukes som et middel for å presse Israel til å følge Folkeretten og avslutte sin okkupasjon av Palestina. Dette er siste utvei da diplomatisk press og fredssamtaler ikke har ført fram.

Forbundet jobber for Palestina ved samarbeide tett med vår palestinske søsterorganisasjon, Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM). Hvert år arrangerer vi studentutveksling mellom våre organisasjoner. Vi har også et aktivt solidaritetsprosjekt for et kvinnesenter i Abu Dis på Vestbredden. Senteret tilbyr omtrent 50 kvinner jobb innen brodering og gjennom et kantineprosjekt. I tillegg tilbyr senteret diverse helsetjenester og driver opplæring i rettigheter.

Om du ønsker å støtte vårt solidaritetsprosjekt, kan du Vippse til nummeret: 129981

Les mer om hva Forbundet mener om Palestina her.