Skeiv kamp


I mer enn 40 år har Forbundet stått i front i kampen for skeives (lesbiske, homofile, bifile og transpersoners) plass og rettigheter i kirke og samfunn. Vi har blant annet jobbet aktivt for skeives rett til å jobbe og gifte seg i kirka.

Den patriarkalske strukturen i samfunnet skaper på ulike måter problemer for skeive personer. Dette fører til at noen har mer frihet enn andre på grunn av kjønn og hvilket kjønn en er tiltrukket til. På verdensbasis er skeive svært utsatt for trakassering og vold, og kjærlighet mellom to personer av samme kjønn i mange land fortsatt forbudt. I Norge opplever skeive diskriminering i arbeidsmarkedet ved å bli utelatt jobb i noen kristne organisasjoner.

Forbundet mener at enhver skal kunne definere seg selv som menneske, og ikke være bundet av samfunnets forventning til hvem en skal være, ut i fra hvilket kjønn en er tildelt. Vi mener det er viktig å ha et kritisk blikk på at kjønn er både en sosial realitet og en sosialt konstruert oppfatning. Vi krever frihet fra kjønnsbundethet og heteronormativitet og slutt på all form for diskriminering på bakgrunn av kjønn og legning.

Gud har skapt oss i sitt bilde og gjort oss mangfoldige. Vi må feire forskjeller, kjempe den skeive kampen og fylle det kristne fellesskapet med radikal kjærlighet. Vi er alle én i Jesus Kristus, og denne friheten overskrider samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger.

Forbundet jobber for skeives rettigheter ved å aktivt delta på Pride, arrangere temakvelder og debatter, skeive messer og jobber aktivt for å få slutt på kirkas diskriminerende praksiser. Vi tror at kampen for mangfold og kjønnsrettferdighet må favne bredt og føres overalt der mennesker undertrykkes av individer, tradisjoner eller strukturer. Kampen må føres både internasjonalt, nasjonalt, i kirke og samfunn – og i egen organisasjon.

Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi som er uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet. Guds mangfold gjenspeiles i menneskene og alle mennesker skal behandles med samme respekt uavhengig av kjønn.

Les mer om hva Forbundet mener om skeiv kamp her.