Helena Lilja Markan

Eiendomsforvalter i NSKF

Hvorfor jobber du i Forbundet?
Jeg søkte på jobben ut fra erfaring og interesse for eiendomsdrift. Jeg har nå jobbet i NSKF siden høsten 2018 og det er min historie med kjennskap til Forbundet 🙂

Arbeids-/studiebakgrunn?
Jeg har tidligere jobbet med kommunal eiendomsforvaltning og som medhjelper hos et eiendomsmeglerfirma. 1 år på BI markedsøkonomi.

Beste forbundsminne?
Jeg ble med på Forbundshelgen i 2019. Det var veldig artig 🙂