Benedicte D. Falck

Organisasjonsutvikler

Hvorfor jobber du i Forbundet?
Jeg jobber i Forbundet fordi jeg brenner for solidaritet og samhold. Jeg opplever at i Forbundet kan jeg være hele meg.

Arbeid-/studiebakgrunn:
Bachelor i utviklingsstudier og jeg har en master i internasjonal utvikling og utdanning. Jeg har hatt ulike frivillige verv og har mange års erfaring med arbeid innen salg.

Beste forbundsminne?
Å være med på semesterstart og møte nye frivillige!