Rogjella Anne Nydal

Organisasjonsrådgiver

Hvorfor jobber du i Forbundet?
Jeg jobber i Forbundet fordi jeg ønsker å fremme kristenprogressive kjerneverdier. Jeg opplever at i Forbundet kan jeg være hele meg.

Arbeid-/studiebakgrunn:
Bachelor i utviklingsstudier og jeg har en master i internasjonal utvikling og utdanning. Jeg har jobbet som miljøarbeider for Kirkens Bymisjon og butikkmedarbeider på Ark bokhandel.

Beste forbundsminne?
Jeg startet å jobbe i Forbundet tidlig i 2021 under koronarestriksjoner. Jeg håper på å skape gode minner når samfunnet åpner mer opp.