Einar Abrahamsen Gregersen

25 år
Medlem i Osloforbundet

Hvorfor er du medlem?
Fordi det er en fin møteplass for å møte andre kristenprogressive kristne

Arbeids-/studiebakgrunn
Studerer jus ved universitetet i Oslo

Beste forbundsminne?
På halloween fest da plutselig det ble invitert til koldtbord og kake seint på kvelden