Helene Lunder Eriksen

Medlem

Hvorfor er du medlem?
Jeg er medlem i Forbundet fordi organisasjonen står for mange gode verdier som jeg brenner for. Slik som klimakamp, fritt Palestina og skeives rettigheter.

Arbeids-/studiebakgrunn:
Studerer Profesjonsstudiet i teologi ved UiO og jobber som kirketjener i Paulus og Sofienberg menighet.

Beste forbundsminne?
Hvordan skal man velge? Er jo så mange gode minner! Om jeg skal trekke frem ett, så må det nok være Forbundshelga på Utøya i 2020. Å kunne være med å holde gudstjeneste, var en verdifull erfaring å ta med seg videre.