Marie Bruce

Styremedlem i Osloforbundet

Hvorfor er du medlem?
Jeg er medlem fordi jeg synes det er viktig og veldig bra at det finnes en så åpen, reflektert og progressiv kristen organisasjon som Forbundet! Mange vegrer seg kanskje for å være med i eller verves inn i kristne organisasjoner fordi de føler de blir tillagt mer konservative holdninger enn de egentlig har, men i Forbundet opplever jeg stort mangfold og åpenhet, og en kultur for å akseptere alle individer og meninger.

Arbeids-/studiebakgrunn?
Jeg studerer til å bli faglærer i design, kunst og håndverk, men har også jobbet med TV-produksjon, i butikk, barnehage og har i dag deltidsjobb som syerske i eget foretak.

Beste forbundsminne?
Mitt beste minne fra Forbundet er hvor godt jeg ble tatt imot som nytt medlem da jeg oppsøkte Forbundet de første gangene, og fra Forbundshelga høsten 2020 🙂