Silvia Consonni

Styremedlem i Tromsøforbundet

Hvorfor er du medlem?
Jeg ble medlem i håp å kunne hjelpe Forbundet, fordi jeg setter pris på kristenprogressive organisasjoner.

Arbeids-/studiebakgrunn?
Jeg har studert fremmedspråk og medievitenskap.

Beste forbundsminne?
En gang var jeg med på spillkveld ved Tromsø Bymisjon sitt hus.