Synne Anbjørg Dagestad

Medlem i Osloforbundet

Hvorfor er du medlem?
Jeg er medlem i Forbundet for her møter jeg masse forskjellige mennesker som jeg kan dele tro, fellesskap og organisatorisk arbeid med. Jeg kan stille spørsmål ved troen og engasjere meg i saker som er viktig for meg. Jeg møter studenter og venner som jeg kan arrangere gudstjeneste, fester, turer og samlinger. Jeg finner venner for livet i Forbundet.

Arbeids-/studiebakgrunn?
Jeg studerer for øyeblikket teologi og jobber som klatreinstruktør.

Beste forbundsminne?
Mitt beste forbundsminne er da vi arrangerte bibel&børst i Trondheimsforbundet og kvelden var egentlig over. Da de fleste hadde gått, satt vi fire stk. igjen. Vi følte oss ikke helt ferdig så vi satte på musikk, danset swing og salsa og endte vi kvelden med bryting. Jeg vant.