Amanda Anvar

Landsstyrerepresentant for Osloforbundet

Hvorfor er du medlem?
Jeg er medlem i Forbundet fordi det er et felleskap som kobler mange av mine hjertesaker som skeiv kamp, feminisme, rasisme og klima opp mot kristendom og bibelen. Jeg er opptatt av å gjøre kirka til et sted som føles som hjemme for enda flere i samfunnet vårt.

Arbeids-/studiebakgrunn?
Jeg studerer tegnspråk på OsloMet.

Beste forbundsminne?
Mitt beste forbundsminne er den første fysiske landsstyrehelgen vi hadde med landsstyre;)))