Åse-Marit Kristiansen

Landsstyrerepresentant for Osloforbundet

Hvorfor er du medlem?

Jeg ble medlem av «Forbundet» fordi jeg følte meg velkommen der fra første stund og alle var hyggelige.

Arbeids-/studiebakgrunn?

Teologi på Det teologisk fakultet i Oslo

Beste forbundsminne?

Mitt beste forbundsminne må være den første Forbundshelga jeg var med på. Da var ute på Utøya og det var en konge helg.