Emil Andreas Bellen Nordahl

Landsstyrerepresentant

Hvorfor er du medlem?
Jeg er medlem av NKS fordi jeg ønsker å bidra til å bevare den kristne tradisjonen, samværet og nestekjærligheten i hverdagen. Jeg er medlem fordi forbundet belyser viktige temaer i samfunnsdebatten og fordi forbundet er en fantastisk god samlingsarena for studenter og unge!

Arbeids-/studiebakgrunn?
Elev ved Eiker VGS, flere tillitsverv i frivillige- og politiske organisasjoner som Høyre, Mental Helse Ungdom, KFUK-KFUM m.fl. 

Beste forbundsminne?
Det må være første gang jeg var hos forbundet, Oslo forbundets sommeravslutning 2022, en fantastisk fin gjeng å bli ønsket velkommen av!