Ingrid Bjørnstad

Landsstyrerepresentant for Trondheimsforbundet

Hvorfor er du medlem?
Jeg er medlem av landsstyret fordi valgkomiteen overbeviste meg om at jeg kunne være en god kandidat.

Arbeids-/studiebakgrunn?
Jeg har master i allmenn litteraturvitenskap og jobber i praksis som bibliotekar.

Beste forbundsminne?
Det var et seminar med Christoforus Schuff.