Tea Emberland Steigre

Landsstyrerepresentant for Trondheimsforbundet

Hvorfor er du medlem?
Jeg har tatt en lengre pause fra lektorstudiet og jobber nå som nattevakt på Circle K.

Hvorfor er du medlem av Forbundet?
Jeg er medlem fordi jeg ønsket et kristent fellesskap som delte mange av hjertesakene mine!

Beste forbundsminne?
Jeg klarer ikke å dra frem et enkelt forbundsminne, men følelsen av å diskutere i et miljø der jeg blir utfordret, samtidig som at det er åpent for at vi tenker og tolker ting forskjellig, er noe av det beste jeg sitter igjen med etter mange år i Forbundet! Et ting som stadig ble sagt i Trondheimsforbundet var: «Kom til Forbundet! Du kommer til å dra herfra med flere spørsmål enn når du kom!»