Modige samtaler!

Sara Moss.

Sara Moss.

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) og Norges KFUK-KFUM har i samarbeid laget samtaleopplegget “RISK – modige samtaler om Respekt, Identitet, Seksualitet og Kropp”. Målgruppen er eldre tenåringer og unge voksne. RISK ble lansert i Norges Kristelige Studentforbunds lokaler i Oslo, mandag 13. oktober.

På lanseringen presenterte Sara Moss fra NKS og Jan Christian Kielland fra Norges KFUK-KFUM prosjektet. Jonas Lind Aase (prosjektleder for Unge Voksne-kirken Majorstua+) og Maria Maimunatu Krogtoft Liholt (kateket i Holmen menighet) ga en respons.

– Samtaleopplegget baserer seg på normkritisk metode for å diskutere spørsmål som angår kjønnsroller, sex og samliv. Vi vil bruke normkritikk for å forstå hvordan normer oppstår i grupper. Vi vil komme inn på normer for hva som er godt samliv og hva seksualitet er. Vi vil utforske hva det vil si å være kvinne, være mann eller tilhøre en annen kjønnskategori, forklarer Sara Moss fra Norges Kristelige Studentforbund.

– RISK skiller seg fra normen innen kristne diskusjonsopplegg om disse temaene. Et normkritisk studieopplegg er ikke et undervisningsopplegg i riktige og gale svar, og det skiller seg fundamentalt fra etikkundervisning som baserer seg på at lederen av gruppa skal være et moralsk eksempel og passende forbilde gjennom å dele fra sitt eget liv, sier Moss.

Jan Christian Kielland.

Jan Christian Kielland.

– Det er ikke et mål ved vårt opplegg alle skal være eller bli enige, hverken med hverandre eller med lederen. Normkritikk handler om å utfordre sin egen forståelse av hvem eller hva som har ansvar for at en situasjon har oppstått, framfor å konkludere med at ”sånn er det bare”, forklarer Moss.

NKS og KFUK-KFUM har fått støtte fra Kristelig Studieforbund for å utvikle samtaleopplegget som vil tilbys lokale grupper, menigheter og kirker. Det vil også bli tilgjengelig for gratis nedlasting via nettsiden modigesamtaler.no.

 

 

 

 

 

 

Maria Maimunatu Krogtoft Liholt. Foto: Ingeborg Holt.

Maria Maimunatu Krogtoft Liholt.