Dokumentarkiv

Les og last ned diverse dokumenter for NKS her.

Grunnlagsdokumenter:

Vedtekter

Teologisk plattform

Prinsipprogram

Kjønnsrettferdig plattform

Forbundets Palestinaengasjement

Andre viktige dokumenter:

Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020

Arbeidsprogram 2017-2019

Retningslinjer mot seksuell trakassering

Retningslinjer for AKT

Personvernerklæring for Norges kristelige studentforbund

Arkiv

Referater fra landsstyret:

Landsstyret 10.-11. november 2018
Vedlegg november: Sak 3.8 Profileringsplan NKS

Landsstyret 22. oktober 2018

Landsstyret 7. oktober 2018

Landsstyret 24. september 2018

Landsstyret 18. september 2018

Landsstyret 18.-19. august 2018

Landsstyret 23. juni 2018
Vedlegg juni: Sak 3.6 Budsjett Kristiansand kristelige studentforbund
Vedlegg juni: Sak 3.6 Vedtekter Kristiansand kristelige studentforbund
Vedlegg juni: Sak 3.8 Oppdatert framdriftsplan LS-perioden 2017-2018

Landsstyret 22. mai 2018
Vedlegg mai: Sak 3.2 Nytt mobiliseringsmateriell

Landsstyret 28. april 2018

Landsstyret 21.-22. april 2018

Landsstyret 18. mars 2018

Eldre referater

Landsmøter

Landsmøteprotokoll 2017

Landsmøteprotokoll 2016

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2014

Landsmøteprotokoll 2013
Resolusjon fra LM 2013: Ja til obligatorisk borgerlig vigsel

Landsmøteprotokoll 2012

Landsmøteprotkoll 2011
Resolusjon fra LM 2011: Boikott Israel!
Resolusjon fra LM 2011: Støtte til biskop Erling Pettersen

Årsberetninger

Landsstyrets årsberetning 2017-2018

Landsstyrets årsberetning 2016-2017

Landsstyrets årsberetning 2015-2016

Landsstyrets årsberetning 2014-2015

Landsstyrets årsberetning 2013-2014

Landsstyrets årsberetning 2012-2013

Landsstyrets årsberetning 2011-2012

Landsstyrets årsberetning 2010-2011

Annet

Forbundets inkluderende ekteskapsliturgi (fra 2009)