Kontakt

Norges Kristelige Studentforbund holder til i sentrum av Oslo

 

Norges Kristelige Studentforbund
Universitetsgata 20
0162 Oslo

post@forbundet.no
(+47) 22 40 50 80

Bankkonto: 3000.17.18602

Vipps: 103444

Organisasjonsnummer: 964 848 017

Facebook: @norgeskristelige.studentforbund

Instagram: forbundet_nks

Twitter: @Forbundet_NKS

Ansatte:

Torkil Hvidsten - profilbilde til nettside

 

 

Torkil Hvidsten
Generalsekretær
post@forbundet.no
22 40 50 80 / 414 78 657

 

 


Per Høyland
Organisasjonsutvikler
per@forbundet.no
928 61 996

logo - profilbilde til nettside

 

 

Dag Håvard Engebråten
Kontorassistent (20 %)
dag@forbundet.no

 

logo - profilbilde til nettside

 

 

Ranveig Aamodt
Eiendomskonsulent
ranveig@forbundet.no
22 40 50 85 / 924 78 000

Studentledelsen:

 

Audun Stranden
Leder
audun@forbundet.no
951 30 427

 

 

 

Ingvild Yrke
1. nestleder (Fungerende leder mars-juni)
ingvild@forbundet.no
994 89 214

 

 

 

 

 

Marius Jakobsen Magnussen
2. nestleder
marius@forbundet.no
957 28 583

 

Lokalforbund:

Bergen Kristelige Studentforbund
Besøksadresse: Allégaten 40, 5007 Bergen
Epost: bergensstyret@forbundet.no
Facebook: @bergensforbundet


Oslo Kristelige Studentforbund
Besøksadresse: Universitetsgata 20, 0162 Oslo
Epost: oslostyret@forbundet.no
Facebook: @oslo.forbundet

Stavanger Kristelige Studentforbund
Epost: stavangerstyret@forbundet.no
Facebook: @stavangerforbundet

Tromsø Kristelige Studentforbund
Epost: tromsostyret@forbundet.no
Facebook: @troksf

Trondheim Kristelige Studentforbund
Besøksadresse: Singsakerbakken 13, 7030 Trondheim
Epost: trondheimsstyret@forbundet.no
Facebook: Trondheim Kristelige Studentforbund

Ås Kristelige Studentforbund
Epost: post@forbundet.no
Facebook: @aasforbundet

 

AKT:

Epost: akt@forbundet.no
Nettside: https://issuu.com/norgeskristeligestudentforbund

 

Kirkepolitisk gruppe:

Leder: Katrine Intelhus Lind-Solstad (epost)

 

Palestinagruppa: