Meld deg inn i NKS

  • "Student-medlemskap" er åpent for alle mellom 18 og 34 år. Det koster 50,- kroner det første året, og 100,- kroner for påfølgende år. Gir fulle rettigheter i organisasjonen.

    "Forbundsvenn" er støttemedlemskap for deg som har passert 34 år men gjerne vil støtte Forbundet videre. Det gir ingen formelle rettigheter i organisasjonen, men du vil motta AKT og informasjon om hva som skjer i Forbundet.

    "Juniormedlemskap" er for deg som er under 18 år.
  • Du kan betale kontingenten kontant til den som verver deg, eller du kan overføre penger til bankkonto 3000.17.18602, eller vippse til 103444.