Presse

PRESSEKONTAKTER

Forbundet har stor kompetanse og uttaler seg  om saker i relasjon til for eksempel kirke, kirkevalg, tro, tradisjon, kristendom, teologi, kjønnsspørsmål, liturgi, studietid, studenter, politikk og solidaritet.

Se pressemeldinger, medieoppslag og debattinnlegg fra Norges kristelige studentforbund

Leder
Audun Stranden
audun@forbundet.no
951 30 427


Generalsekretær
Torkil Hvidsten
post@forbundet.no
414 78 657