Vårt formål


Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant

studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, til en felles innsats for fred,

rettferdighet og likestilling.

Norges kristelige studentforbund (populært kalt «Studentforbundet» eller «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært et nytenkende og progressivt fellesskap av studenter. Fortsatt er vi et annerledes, provoserende og frigjørende alternativ til mange andre kristne miljøer.

Forbundet er studentstyrt og demokratisk, og rommer et bredt engasjement i en mangfoldig medlemsmasse. Det meste av aktiviteten foregår i lokalforbundene, som finnes over hele landet. Her er veien fra idé til handling kort. Vi har også flere samlinger årlig der forbundere fra hele landet møtes for å bli kjent og for å jobbe med saker som er viktige for oss.

Bredt engasjement
Forbundets formålsparagraf sier vi skal samle studenter til «arbeid for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.»

Dette arbeidet finner mange utløp, og forbundere engasjerer seg bredt. For oss er våre bidrag til for eksempel miljøkampen, fredsarbeidet, internasjonal solidaritet, eller kampen mot rasisme eller fattigdom uttrykk for en felles innsats for Guds rike.

Palestina
Forbundet arbeider for et fritt Palestina. Vi samarbeider tett med vår palestinske søsterorganisasjon, Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM). Hvert år arrangerer vi studentutveksling mellom våre organisasjoner.

Vi har et aktivt solidaritetsprosjekt for et palestinsk kvinnesenter i Abu Dis på Vestbredden.
Forbundet støtter den internasjonale BDS-kampanjen (Boycott, Divestments and Sanctions) for boikott av Israel.

Vi arbeider for å gjøre det palestinske Kairos-dokumentet, et motstandsdokument fra kristne palestinere, kjent i Norge.

Kjønnsrettferdighet
Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for likeverd. Derfor er arbeidet for kjønnsrettferdighet viktig for oss.

Vi tror at kjønnsrettferdighet handler om rettferdighet for både kvinner og menn og alle som ikke føler seg komfortable innenfor tradisjonelle kjønnskategorier. I mer enn 40 år har vi vært en front i kampen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoners plass og rettigheter i kirke og samfunn.

Vi deltar aktivt på Pride, arrangerer temamøter og debatter, driver kirkevalgkamp for progressive kandidater og jobber aktivt for å få slutt på kirkas diskriminerende praksiser.

Møteplass og fellesskap
I Forbundet møter du et mangfold av studenter til fester, messer, måltider, temamøter, hytteturer, spillkvelder, politiske debatter eller diskusjoner om tro og tvil.

Vi samles til et fellesskap rundt nattverdsbordet, bak parolene på 1. mai, 8. mars eller Pride, og i samværet som oppstår over kveldsmaten eller en øl. Vi har også studentkollektiv og hyggelige møtelokaler i flere byer.

Tverrkirkelig
Forbundet er økumenisk (tverrkirkelig) og tilhører World Student Christian Federation (WSCF), som har nasjonale studentbevegelser i nærmere 100 land over hele verden. Internasjonal solidaritet og økumenisk samarbeid er en viktig del av vårt arbeid.

Viktige dokumenter
Forbundets historie
Prosjekter
Samarbeidspartnere