Oppsummering av semesteret i Oslo

Osloforbundet

 

Høstsemesteret i Oslo forbundet har vært spennende og variert. Et fast innslag på vårt program er messer. Dette semesteret hadde vi til sammen fem messer. Vi har startet med flere engelske messer som har gitt oss større oppmerksomhet fra internasjonale studenter. Blant annet hadde vi en fin Taizé-messe med tekstlesning på tre forskjellige språk.

Et annet fast arrangement hos oss er Bibel & Børst. Dette semesteret ønsket vi å bruke  Bibel&Børst til å gi mer ansvar til de medlemmene som ønsker det. Derfor hadde vi i begynnelsen av semesteret en “Innføring i liberal bibellesning” med Petter Skippervold. Og hver Bibel & Børst har en person utenfor styret hatt ansvar, sammen med et styremedlem. På en Bibel & Børst hadde vi også matpakkeaksjon, hvor vi smurte matpakker og delte ut til de i Oslos gater som ønsket det.

I løpet av semesteret har vi også hatt en rekke temamøter. På det første hadde vi besøk av en journalist fra Vårt Land, og tidligere forbunder, som snakket om “Hva skjer med folkeskikken på nett?”.  Arrangementet med størst oppmøte dette semesteret var temamøtet “Hva er feminisme?” 31 stykker kom for å høre på og diskutere med et panel med representanter fra forskjellige organisasjoner om feminisme.

Vi hadde også en “Debatt om Klima vs forbruk”, hvor bidragsyterne gav nyttige tips til hvordan vi kan redusere vårt forbruk slik at vi skaper et mindre klimafiendtlig fotavtrykk. Det var også planlagt en debatt om kvinnesyn i forskjellige kristne settinger. Dessverre fikk vi ikke tak i flere av dem vi ønsket oss i panelet, så i stedet hadde vi en Bibel & Børst med Birte Nordahl Sandum som innleder.

Semesteret ble avsluttet med et adventsmåltid, hvor vi spiste grøt, sang julesalmer, og las juleevangeliet. Alt i alt har vi hatt et innholdsrikt semester.

 

Av Kristina Bjåstad