Kontakt Oslo

Oslo Kristelige Studentforbund holder til i Universitetsgata 20.

AU i Oslo Kristelige Studentforbund 2016-2017 er:

Leder

Frida Sofie Øyen frida-sofie94@hotmail.no

Telefon: 94178560

Nestleder

Sophie Panknin

fine-panknin@gmx.de

2. Nestleder

Rasmus C. B. Rustad

Ta kontakt med styret på oslostyret@forbundet.no, vi svarer på store og små spørsmål.

Vi har arrangementer hver fredag klokken 1900 i Universitetsgata 20, der vil det alltid være minst en fra styret.