Kontakt Oslo

Oslo Kristelige Studentforbund holder til i Universitetsgata 20.

Ta kontakt med styret på oslostyret@forbundet.no, vi svarer på store og små spørsmål.

Du finner oss også på Facebook.