Palestinautveksling 2019

Ønsker du å være med å arrangere utveksling til Palestina i 2019? Da har du kommet til riktig sted! Husk å søke innen fristen 30. november.

Forbundet har lenge samarbeidet tett med Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM), også kalt «Forbundet i Palestina». Vi ønsker å gjenta suksessen med gjensidig utveksling til neste år, og det er her du potensielt kan bli en viktig brikke. Nå kan du nemlig bli med i utvekslingskomiteen 2019, og dermed bli en viktig ressurs i planleggingen og gjennomføringen av den gjensidige utvekslingen mellom Forbundet og PYEM. På toppen av det hele får du reise til Palestina!

Er utvekslingskomiteen det samme som utvalg for Palestina?
Utvekslingskomiteen er en ny undergruppe i utvalg for Palestina, ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av den gjensidige utvekslingen mellom Forbundet og PYEM. Det er i utgangspunktet medlemmer av utvekslingskomiteen som reiser til Palestina. Utvalg for Palestina definerer på mange måter Forbundets palestinaengasjement, og følger opp dette mandatet på et mer overordnet nivå. Medlemmer av utvekslingskomiteen blir automatisk medlemmer av utvalg for Palestina.

Hvorfor søke?
Du har sikkert tenker på mange gode grunner allerede, men jeg kommer i alle fall på tre. For det første får du reise til Palestina, for det andre blir du en rev på planlegging og koordinering, og for det tredje – og dette er kanskje den viktigste grunnen – blir du spydspissen i Forbundet palestinaengasjement i 2019. Om dette ikke er gode nok grunner, ja da vet ikke jeg!

Hva innebærer et medlemskap i utvekslingskomiteen?
Deltakelse i utvekslingskomiteen er en relativt konkret affære. Med støtte fra ansatte skal komiteen planlegge, gjennomføre og evaluere et utvekslingsprosjekt i 2019. Dette innebærer å søke om ekstern støtte for et konkret utvekslingsprosjekt, reise til Palestina, og koordinere besøk fra PYEM til Norge. Ved tidligere utvekslingsprosjekter har for eksempel Kairosdokumentet og BDS vært tema. Komiteen møtes allerede i midten av desember for å starte arbeidet med å lage et konkret utvekslingsprosjekt.

Hvem kan søke?
Du må være medlem av Forbundet, ellers er det ingen krav. Det er landsstyret i Forbundet som endelig bestemmer hvem som får være med i utvekslingskomiteen.

Har du spørsmål, eller er noe uklart? Ta kontakt med meg på per@forbundet.no!

Søknadsfristen er fredag 30. november. Du må være medlem av Norges kristelige studentforbund for å kunne søke.

Søknadsskjema