Program Trondheim – vår 2011

Fester og messer

Våren i Trondheim er klar.


Januar
Nyttårfest: fredag 21. januar 2011. Kan bli tapas intensivt. Klokken 19

Februar
Messe onsdag 16. feb klokken 18.30

Mars
Messe onsdag.mars 16 mars klokken 19

April
Påskelam: Onsdag 13 april klokken 19

Mai
17 maifrokost: selvfølgelig 17 mai. Styrkaar vet når.

27 mai: avsluttning

Forbundet i Trondheim er sentrert, men ikke begrenset, til Singsakerbakken 13, like “bak idrettsbygget” til NTNU. Her i det koselige, nærmest borglignende bygget har Trondheim Kristelige Studentforbund sitt kollektiv, sitt åndelige liv gjennom messer i sammarbeid med  studentprestene, og sine sosiale sammenkommster. Viktige åndelige, samfunnsmessige og intellektuelle temaer tas opp seriøst gjennom temamøter, eller mindre seriøst i lystige matgilder og fester.