Reise til Palestina med Forbundet?

Har du lyst til dra på en spennende utveksling til Palestina og besøke vår søsterorganisasjon Palestine Youth Ecumenical Movement (PYEM)? Har du lyst til å besøke steder Jesus skal ha besøkt, få innsyn i hverdagslivet i dagens Palestina og bli kjent med folk som lever der i dag?

I sommer sender Forbundet tre eller fire medlemmer til Journey for Justice 30. juni til 8 juli, en sommerleir i Palestina arrangert av KFUK-KFUM i Øst-Jerusalem gjennom et program som kalles Joint Advocacy Initiative (JAI). Klikk på linkene for å lese mer om programmet for leiren.

Utvekslingen er gjensidig, og vi ønsker tre eller fire medlemmer fra PYEM velkommen til Norge i september. De skal delta på Forbundshelga og Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. Vi ønsker at studenter fra de to organisasjonene skal bli kjent med hverandre og bidra til gjensidig organisasjonsutvikling, og det forventes at de som blir plukket ut til å reise til Palestina også har mulighet til å bidra under disse arrangementene. Det forventes videre at deltakerne engasjerer seg i Forbundets palestinautvalg. I år har utvalget rettet et ekstra fokus mot studentmenigheter i Norge, og hovedformålet med utvekslingen er å videreformidle erfaringer og historier til slike menigheter og samfunn. Følgende konkrete aktiviteter planlegges:

  • Gjensidig utveksling (som beskrevet)
  • Skrive artikler som kan trykkes i norske menighetsblad
  • Oppdatere en blogg fra utvekslingen
  • Lage en temakveld om hvordan det er å vokse opp og leve under israelsk okkupasjon
  • Arrangere et temamøte under Globaliseringskonferansen 12.-14. oktober

Forbundet har lange tradisjoner for å støtte den palestinske frigjøringskampen. “Forbundets palestinaengasjement“, et grunnlagsdokument vedtatt av Landsmøtet, redegjør for organisasjonens synspunkter og politikk.

Fristen for å søke om å få reise er fredag 13. april. Du søker enkelt ved å fylle ut skjemaet nedenfor:

Egenandelen for å reise er 1500 kr, og dekker alt av reise, overnatting og mat. Reiseforsikring, samt sosiale og private utgifter i Palestina, dekkes av deltakerne selv.  Søknaden din blir overlevert til Landsstyret som avgjør hvem som får reise.

    Du må være medlem (eller melde deg inn) i Forbundet for å kunne søke.

Spørsmål kan rettes til organisasjonsutvikler Per Høyland (post@forbundet.no).