Ressursbank

Innhold

Håndbøker, manualer etc

Refusjonsskjemaer

Oversikt over støtteordninger

Logoer

Hjelp til arrangement

bibel&børst

Bibelbabbel

Messer, bønner og liturgier

Salmer og musikk

Inkluderende fellesskap (ressurshefte fra K-Stud)

Lokale ressurser (passordbeskyttet)

Introduksjonskvelder

Ressurser for styreinstruktører

Håndbøker, manualer etc

Håndbok for lokale styrer

Vervehåndboka

Håndbok for landsstyret

Forbundets profileringsplan

Å søke støtte fra K-Stud

Brukermanual for forbundet.no

Til toppen av siden

Refusjonsskjemaer

Refusjonsskjema Bergensforbundet

Refusjonsskjema Kristiansandsforbundet

Refusjonsskjema Osloforbundet

Refusjonsskjema Stavangerforbundet

Refusjonsskjema Tromsøforbundet

Refusjonsskjema Trondheimsforbundet

Kontantkasse Trondheimsforbundet

NKS Refusjonsskjema (for Forbundet nasjonalt, ifbm Landsstyremøter, Landsmøter, Forbundshelger etc)

NSKF Refusjonsskjema (for «Huskomiteen», gjelder kun utlegg til bygg/inventar/oppussing, etter avtale med eiendomsforvalter)

Guide til utfylling av refusjonsskjema

Til toppen av siden

Oversikt over støtteordninger

Oversikt over støtteordninger for frivillige organisasjoner (laget av Frivillighet Norge i 2014)

Til toppen av siden

Logoer

Alle logoene er i .png-format. For vektoriserte logoer (dersom du trenger logo med bedre oppløsning enn her), ta kontakt med generalsekretær!

NKS hovedlogo med farge

NKS hovedlogo med gjennomsiktig bakgrunn

NKS hovedlogo hvit på svart bakgrunn

NKS hovedlogo svart på hvit bakgrunn

Bergen kristelige studentforbund

Kristiansand kristelige studentforbund

Oslo kristelige studentforbund

Stavanger kristelige studentforbund

Tromsø kristelige studentforbund

Trondheim kristelige studentforbund

World Student Christian Federation

Til toppen av siden

Hjelp til arrangement

Leker og bli kjent-aktiviteter

E-postliste til stand

Huskeliste for arrangementer

Å arrangere årsmøter

Semesterstart våren 2019

bibel&børst

Den barmhjertige samaritan (Lukas 10:25-37)

«Innflytteren som bor hos dere» (3. Mosebok 19:34)

Migrant Justice Devotional (Bible studies for reflection and discussion, and prayers, on the topic of Migrant Justice. Created by Student Christian Movement in Canada.)

Til toppen av siden

Bibelbabbel

Bibelbabbel 1 – hele heftet i PDF

Bibelbabbel 1 – de ulike kapitelene brutt opp i hver sin del:

Om å lese bibeltekster – Jon Kristian Smidt

Bibelsyn og bibelbruk – Trond Skard Dokka

Skapelsen – Hans Kristian Solbu – 1. mosebok 1-2

Syndefallet – Hans Kristian Solbu – 1. mosebok 3

Gud ødelegger sitt skaperverk – Sara Moss-Fongen – 1. mosebok 7,10-24

Regnbuens pakt – Sara Moss-Fongen – 1. mosebok 9,8-17

Guds navn og Moses’ kallelse – Bjørn Olav Grüner – 2. mosebok 3,1-15

Innflytteren som bor hos dere – Torkil Hvidsten – 3. mosebok 19,34

De ti bud – Ingvild Yrke – 2. mosebok 20,2-17 og 5. mosebok 5,6-21

Jesu fødsel og familie – Halvor Moxnes – Matteus 1,18-25 og Matteus 13,53-58

Jesus og barna – Kathrine Intelhus Lind-Solstad – Markus 10,13-16

Jesus og Nikodemus – Trond Skard Dokka – Johannes 3,1-21

Den barmhjertige samaritan – Torkil Hvidsten – Lukas 10,25-37

Jesus hos Marta og Maria – Hilde-Anette Løvenskiold Grüner – Lukas 10,38-42

Ikke herske, men tjene – Camilla Winsnes – Matteus 20,20-28

Gud og keiseren – Beate Iren Lerdahl – Matteus 22,17-22

Brødunderet – Jesus metter 5000 – Hans Kristian Solbu – Markus 6,30-43

Arvesynd – Åste Dokka – Romerbrevet 5,12-19

Kvinner i Paulusbrevene – Marte Holm Simonsen – Rom. 16,1-7, 1. Kor. 11,4-5 og 14,33-35

Nattverdfellesskap – Anders Mikal Holen – 1. Korinterbrev 11,23-26

Elsk deres fiender – Torkil Hvidsten – Lukas 6,27-36

Bibelbabbel 1 er gitt ut av Forbundets teologismie, og hele heftet i fysisk format kan kjøpes her.

Messer, bønner og liturgier

Her finner du messer, bønner og liturgier som er utviklet av forbundere, i Forbundet, til ulike tider og anledninger. Alt materiale kan fritt brukes, enten i sin helhet, ved at det lånes utdrag, eller bare som inspirasjon.

Forbundsmesse (Dette er en standard forbundsmesse med nattverd, som har blitt brukt jevnlig i Forbundet i en årrekke)

Eucharist Mass (This is an English version of Forbundet’s “standard lithurgy”)

Fastemesse

Påskemåltidsmesse

Kveldsmesse

Høstmesse

Grønn messe

Kvinnemesse

8. mars-messe

Messe ved FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, 25. november

Messe ved FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, fra 2004

Messe uten ord

Til toppen av siden

Salmer og musikk

Bortom tid og rom og tanke (skrevet til Forbundets 100-årsjubileum i 1999)

WSCF Europe Songbook (“Europaforbundet” sitt sanghefte)

Salme for Syria (av forbundsvenn Ingrid Brækken Melve)

Let my people go – Forbundsversjon

Fredens Gud, la det regne på oss med fred (palestinsk salme)

Til toppen av siden

Lokale ressurser

Her finner du medlemslister, budsjett, regnskap og andre ressurser som kan være nyttig for styrearbeidet i lokalforbundet. Sidene er passordbeskyttet.

Bergensforbundet

Kristiansandsforbundet

Osloforbundet

Stavangerforbundet

Tromsøforbundet

Trondheimsforbundet

Til toppen av siden

Introduksjonskvelder

Her finner du alt du trenger for å holde introduksjonskveld i lokalforbundet. Bortsett fra at det ikke er mulig å laste opp PowerPoint-presentasjoner til forbundet.no. Så for å få disse, ta kontakt med generalsekretær.

Mal for introduksjonskveld

Manus for introduksjonskveld

PowerPoint-presentasjon, introduksjonskveld (i pdf)

Kahoot om Forbundet (lagd av Kristian Sløgedal, 2020)

Til toppen av siden

Ressurser for styreinstruktører

Hva er en styreinstruktør?

Styreinstruktørpermen:

Å være styreinstruktør

Presentasjonsteknikk

Organisasjonsteori

Mal for styrekurs

Styrehåndboka

Til toppen av siden