Ressurser LHBT

Her er lenker til nyttige sider og artikler om lesbiske, homofile, bifile og trans i kirken

Kan ikke to menn gifte seg i kirken?

Andre har gått foran

LHBT og kirke

Historie i Norge

http://www.skeivungdom.no/prosjekter/skolerestart/

http://www.skeivungdom.no/publikasjoner/

Det er langt fra null til knull

Salmetips

Hør melodi og bestill noter på www.kyrkomusik.se for salmen “Jag tror att Gud är kärleken.”

Danmarks første “homosalme” med noter

Ulike lutherske liturgier for vigsel, til inspirasjon og diskusjon

Svenska Kyrkan

Den danske folkekirken: Søk opp “Folkekirkens nye vielsesritual” på you-tube for å se en prest som går gjennom det som er nytt ved vigsels-liturgien, eller les den liturgien her:

http://www.homotropolis.com/2012/06/artikler/sadan-ser-homoritualet-ud/

Den norske kirke: Gå inn på http://www.kirken.no og last ned liturgier for vigsel og forbønn.

Norges Kristelige Studentforbund: https://forbundet.no/dokumenter

Noen organisasjoner som har kompetanse på lhbt, ungdom & kirke

Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Skeiv Ungdom

Norges Kristelige Studentforbund

Kirkens bymisjon

Svenska Kyrkans Unge

Noen å snakke/ chatte med?

“Kirkens SOS” – ring eller chat, hver dag, hele døgnet! www.kirkenssos.no Tlf. 815 33 300

“Ungdomstelefonen” Betjent av frivillige fra Skeiv Ungdom. Spørsmål om legning, identitet og seksualitet. Ring 810 00 277, søndag – fredag kl. 18 – 22. www.ungdomstelefonen.no

Kirke og lhbt

Fra kirken.no: Homofile i kirken

Utredningen ”Homofile i kirken” og lærenemnda

Utredning fra bispemøtets samlivsetiske utvalg 2013

Fra Åpen Kirkegruppe: Historien til homofile i kirken

Red. M. Lindfeldt og J. G. Lundberg: ”Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad” Svenske Verbum, 2009

Om religion, kjønn og seksualitet

Egne temasider på www.ungdomsarbeid.no om sex.

Skeiv Ungdoms utveksling om seksualitet og spiritualitet: www.religionerhomo.blogspot.no

Dag Øistein Endsjø: ”Sex og religion. Fra jomfruball til hellig homo-sex” Universitetsforlaget, 2009

Svenska Kyrkans Ungas prosjekt ”Religion <3 hbt” (fra 2012) ga ut ”Gud är större – ett material om tro, hbt och sånt”

Jesper Svartvik: ”Bibeltolkningens bakgator – synen på judar, slavar og homosexuella i historia och nutid” Svensk Verbum, 2007

Historie

Antologi: “Norsk homoforskning” Universitetsforlaget 2001

Halvor Moxnes (red.) ”Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken.” Cappelen 2000

Noen filmer om temaet

Spillefilm: ”Prayers for Bobby” (2009) basert på sann historie om mor og sønn

Dokumentarfilm: ”Be – skitne, syndige meg ” (2000) om kirkelig undertrykkelse av homofile

Dokumentarfilm: ”100 % menneske” (2005) om kjønnsbekreftende behandling

Vitnesbyrd, debattbøker, biografier m.m.

Marion Arntzen, Kari Kahrs, Christine Heim: ”Mann er da kvinne” Piratforlaget, 2011

Arnfinn Nordbø: ”Betre død enn homofil? Å vere kristen og homo” Det Norske Samlaget, 2009

Per Bjørner Myrbostad: ”Når tauhseten roper” Forum Aschehoug, 2000

17 historier om å være ung og stå fram som homofil: ”Skapsprengere” Aschehoug, 2009

Om skeiv/feministisk teologi

Elisabeth Stensø (red.) “Danse med Gud. Skeive prekener og dikt.” Emilia forlag, 2003

Dagny Kaul (red.) “Feministteologi på norsk” Cappelen, 1999

Gyrid Gunnes: ”Å forkynne Guds ord klart og urent. Utkast til feministisk prekenpraksis” (ny 2013)

Utvalg av Åpen Kirkegruppes prekensamling