Salmebokaksjonen 2016!

Kjære Medlem, Forbundsvenn og andre venner av Oslo Forbundet!

Oslo Kristelige Studentforbund eier til dags dato 2 salmebøker av den nyeste versjonen! Gjennom semestret har vi mange messer og det blir fort lite miljøvennlig når vi må kopiere opp nok sangark til alle!

Vi ønsker oss derfor nye salmebøker. Planen er å skaffe nok midler til 20 bøker. Dette vil koste omtrent 6000 kr. Halvparten av midlene finansieres av medlemmene selv.  Etter siste telling mangler vi halvparten av målet på 3000 kr! Har du lyst til å bidra slik at vi når målet?

Du støtter oss ved å overføre ditt bidrag til 3000.27.18572  Merk ditt bidrag med “Salmebok”

Vi takker for små og store bidrag!

Med vennlig hilsen

Styret i Oslo Kristelige Studentforbund

salmebokaksjonen