Semesteråpning i Slottskapellet

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 19. august var det semesterstart i Oslo. Dagen startet med felles semesterstartsgudstjeneste for alle studentene i Slottskapellet.

Kor Major sang og Helge Nysted med band spilte. Gudstjenesten var et samarbeid mellom Norges kristelige studentforbund, Teologisk fakultet ved UiO, Praktisk-teologisk seminar og studentprestene på UiO, HiOA og BI. Slottskapellet var godt over halvfullt, med over 100 personer til stede.

Etter gudstjenesten inviterte Oslo kristelige studentforbund til kirkekaffe i Universitetsgata 20, og mange fulgte oppfordringen. Vi fylte opp U20 med over 60 personer, både voksne og studenter.