Sjefen for de gode tider

Under Tonje Catharina Eides ledelse har Osloforbundet vokst seg stort. Nå er det nye krefter som skal viderføre framgangen.

Tonje Eide på standNylig gikk Sara Moss av som leder av Norges Kristelige Studentforbund (NKS), og overlot plassen til undertegnede. Det førte til en mindre omrokering også flere steder i organisasjonen: Landsstyret valgte Tonje Catharina Eide til 2.nestleder i NKS, og valgte derfor å gå av som leder i Osloforbundet. John Jacques Washington Delourme er valgt til ny leder i Osloforbundet.

I løpet av Tonjes lederperioder, har det blitt lagt ned et imponerende stykke arbeid i
Osloforbundet: Stadig flere har funnet veien til Universitetsgata 20 på fredagskveldene og i dag blomstrer lokalforbundet med jevnlig aktivitet, økt medlemstall og godt besøkte arrangement. Bak det hele står et velfungerende styre som Tonje har ledet i to perioder.

Tonje skryter veldig av styret hun har jobbet med når hun skal forklare fremgangen:

– Alle i styret har vært flinke til å ta og gi ansvar, og vi har blitt mer proffe i driften av organisasjonen. Vi legger planer og fordeler arbeidsoppgaver for semesteret i god tid. Hva som skjer i U20 er ikke lagt opp til tilfeldighetene og det ligger en god del arbeid bak alle arrangementene våre. I tillegg har vi blitt gode på å fronte hva Forbundet er på hvert arrangement, for å vise de nye som kommer at de er velkomne og gi dem innsikt i både hva vi har holdt på med tidligere og hva vi gjør nå.

Styret har jobbet mye med å gjøre Osloforbundet kjent i bredere lag av studentmassen enn tilfellet kanskje var for noen år siden, forteller Tonje:

– Vi har vært veldig bevisste på å promotere Forbundet til studentene. Vi har laget gode rutiner for å invitere til arrangement, med Facebook, plakater, stands og så videre. Det har gjort mange flere oppmerksomme på oss. Én ting er å gjøre Forbundet kjent, videre er det sentralt å lokke folk til arrangementene våre.

Den tidligere lederen av Osloforbundet gleder seg imidlertid over å se at det store flertallet av de som kommer én gang, kommer igjen og igjen. Det tyder på at Forbundet tilbyr noe viktig og riktig:

– Forbundet er et godt sted å være. Folk blir tatt godt imot og kan være seg selv hos oss. Vi har en profil som mange føler seg hjemme i; man kan ha regnbueflagget, korset og ølen i samme rom uten at noen fordømmer det.

Også nyvalgt leder i Osloforbundet, John Jacques Washington Delourme, vil takke Tonje for innsatsen og arbeidet hun har lagt ned i Oslo:

– Det er en glede, og samtidig en stor rolle å fylle etter tidligere leder Tonje. Hun har vært til stor inspirasjon og har fremstått som en god og raus leder. Jeg ønsker henne lykke til i vervet som 2. nestleder i NKS. Videre vil jeg takke for tilliten til å lede Oslo Kristelige Studentforbund. Forbundet har i flere år gitt meg masse kunnskap, mot og livserfaring. Nå vil jeg benytte disse verdiene, slik at det gode arbeidet i Osloforbundet kan drives videre meg iver og tørst etter rettferd.

Tonje vil først ikke gi for mange råd til de som skal drive Osloforbundet videre, men med litt betenkningstid kommer hun på noen likevel:

– Jeg håper de fortsetter på den veien vi har begynt å gå. Og da mener jeg å holde på gode rutiner i styrearbeidet, gi folk ansvar, og å hygge seg når folk begynner å komme inn dørene. Være bevisste på å holde på det gode miljøet rundt fredagskveldene i U20! Også vil jeg råde til ikke å gå på taket når man har drukket! Og husk å sortere søppelet!

 

Av Tora Bøhler Monsrud