Skrive for AKT?

Forbundets medlemsblad Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift – best kjent som AKT – kommer ut en gang hvert semester. Arbeidet med vårens utgave er nå i gang. AKT-redaksjonen er alltid på jakt etter nye skribenter. Kanskje kjenner du en forbunder med en spesiell historie, kanskje du skriver dikt, eller kanskje du lenge har tenkt på at du burde skrive en kronikk om noe som engasjerer deg?

Vi tar også gjerne imot (illustasjons)bilder, men husk at bilder som skal på trykk må ha god oppløsing.

Hvis du går med en uforløst trang til å skrive noe – eller kjenner noen som gjør det, så er altså vårens utgave av AKT en gyllen anledning.  Til inspirasjon er vårens semestertema “Rettferdighet” – men alle tekstforslag er velkomne!

Fint om tekster sendes til redaksjonen på akt@forbundet.no innen 10. april.