Skrive for AKT?

 

Forbundets medlemsblad Aktuelt Kristenradikalt Tidsskrift – best kjent som AKT – kommer ut en gang i semesteret. Redaksjonen er nå i gang med høstnummeret. Hvis du går med en uforløst trang til å skrive noe – eller kjenner noen som gjør det, så er AKT en gylden arena! AKT-redaksjonen er alltid på jakt etter nye skribenter. Kanskje kjenner du en forbunder med en spesiell historie, kanskje du skriver dikt, eller kanskje du lenge har tenkt på at du burde skrive en kronikk om noe som engasjerer deg?

Til inspirasjon er høstens semestertema “Reformasjon i dag” – men alle tekstforslag er velkomne!

Vi tar også gjerne imot (illustasjons)bilder, men husk at bilder som skal på trykk må ha god oppløsing.

Dersom du ønsker å bidra i neste nummer av AKT, send en e-post til akt@forbundet.no innen 15. oktober.