Språket og det guddommelige

I en samtale med Akt, nærmer forfatter, rosenterapeut og leder av Osloforbundet på
åttitallet, Hanne Ørstavik, seg hvordan språket kan romme noe guddommelig. Dersom man ikke lar ordene bli noe som står i veien. Les intervjuet med Hanne Ørstavik i Akt.