Stillingsutlysning: Vi søker ny generalsekretær!

Av Eilif Tanberg
4. mai 2022 20:32


Vil du være en stødig leder for en spennende organisasjon?
Vi søker ny generalsekretær! 

Norges kristelige studentforbund (NKS) er i utvikling og vekst, og går en spennende tid i møte. Vårt fokus er å skape et levende og robust Studentforbund. Dette er en utfordrende, givende og engasjerende oppgave, og vi søker derfor en leder som kan tenke strategi i samarbeid med landsstyret, og er forberedt på å legge til rette for viktige avgjørelser. 

Generalsekretæren i NKS har det overordnede ansvaret for daglig drift, personalansvar og organisasjonsutvikling. Du vil lede en organisasjon med dedikerte frivillige og dyktige ansatte. 

Du vil også få ansvaret for viktige, økonomisk-administrative oppgaver, samt ansvaret for å forberede, gjennomføre og følge opp møter og vedtak i landsstyret og landsmøtet – NKS’ øverste organ. Stillingen åpner også for arbeid med internasjonalt samarbeid og utveksling. 

Stillingen som generalsekretær er et vikariat, med gode muligheter for forlengelse. Vikariatet har varighet til og med 31. oktober 2023, og ønsket oppstart er snarest mulig. 

Vi ser etter en samlende leder som klarer å ta ansvar for en felles innsats for betydelig vekst i medlemmer, aktiviteter, deltakere og frivillige. 

Dine kjerneoppgaver:  

Vi søker deg som:  

Vi tilbyr:  

Om arbeidsgiveren:  

Norges kristelige studentforbund (NKS) har siden 1899 vært et kristenprogressivt fellesskap av troende, tvilende og undrende studenter. Vår formålsparagraf er: "[NKS skal] vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling."

Vi samler studenter til et bredt spekter av frivilligdrevne aktiviteter av høy kvalitet: Middager og studentfester, kurs, bibeldiskusjon, hytteturer, lederutvikling, internasjonal utveksling og gudstjenester – for å nevne noe.  

Vår visjon er å bygge åndelige, lærerike og sosiale arenaer for studenter, med plass til hele deg. Det er også vårt slagord – og innebærer at våre medlemmer sees på som hele, tenkende og kritiske individer med behov for religiøs refleksjon og fordypning - også i studietiden. Vi skaper møteplasser hvor unge mennesker trives så godt at de vil komme tilbake.

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ verdi- og trosgrunnlag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad og CV sendes til post@forbundet.no senest innen 22.05.22. Aktuelle kandidater innkalles til intervju fortløpende. Ønsket oppstart er snarest mulig.

Les mer om organisasjonen på forbundet.no.

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Aurora Marie Nome på 409 00 662 eller leder Eilif Tanberg på 469 32 315.

Finn-annonse: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=257034485