Stillingsutlysning: Vi søker ny organisasjonsutvikler!

Av Eilif Tanberg
4. mai 2022 21:03


Vil du være med på en spennende fase i en helt unik organisasjon? Vi ansetter ny organisasjonsutvikler!  

Norges kristelige studentforbund (NKS) er i utvikling og vekst, og søker en dyktig organisasjonsutvikler som vil være med på å styrke vår organisasjon. Derfor utlyser vi en treårig prosjektstilling som organisasjonsutvikler med oppstart sommer/høst 2022.  

Stillingen har fokus på å øke medlemstallet, øke aktiviteten og rekruttere enda flere frivillige ressurspersoner i lokalforbundene våre, i tråd med vår visjon og strategi. En nøkkeloppgave vil være å følge opp styrene lokalt, i deres administrative og strategiske ansvar for sin lokalforening.  

Du vil samarbeide tett med mange dyktige og dedikerte frivillige studenter og unge voksne over store deler av Norge. Stillingen åpner for arbeid med internasjonalt samarbeid og utveksling. Arbeidsoppgavene er varierte og givende, og vi ser etter en dedikert organisasjonsutvikler med sans for nyskapning og frivillighet.   

Dine kjerneoppgaver: 

Kvalifikasjoner: 

Vi tilbyr: 

Om arbeidsgiveren:  

Norges kristelige studentforbund (NKS) har siden 1899 vært et kristenprogressivt fellesskap av troende, tvilende og undrende studenter. Vår formålsparagraf er: "[NKS skal] vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter og unge voksne. Vi samles om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling."

Vi samler studenter til et bredt spekter av frivilligdrevne aktiviteter av høy kvalitet: Middager og studentfester, kurs, bibeldiskusjon, hytteturer, lederutvikling, internasjonal utveksling og gudstjenester – for å nevne noe.  

Vår visjon er å bygge åndelige, lærerike og sosiale arenaer for studenter, med plass til hele deg. Det er også vårt slagord, noe som innebærer at våre medlemmer sees på som hele, tenkende og kritiske individer med behov for religiøs refleksjon og fordypning – også i studietiden. Vi skaper møteplasser hvor unge mennesker trives så godt at de vil komme tilbake. Vårt formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet, et formål vi utfordrer oss selv til å tenke nytt rundt, og som ikke skal hindre oss ifra å nå ut til ikke-kristne studenter. 

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Universitetsgata i Oslo. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Dette avspaseres i tråd med tariffavtale.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ verdi- og trosgrunnlag. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad og CV sendes til post@forbundet.no seinest innen 22.05.22. Aktuelle kandidater innkalles til intervju fortløpende. Ønsket oppstart er snarest mulig.

Les mer om organisasjonen på forbundet.no.

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Aurora Marie Nome på 409 00 662 eller styreleder Eilif Tanberg på 469 32 315.

Finn-annonse: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=257107604