Torstein Lalim som Kristiansandbiskop

Biskopene har stor makt i kirka. Stortinget har bestemt at Den norske kirkes biskoper ikke lenger skal utnevnes av Kongen, men utpekes av det valgte Kirkerådet. Nå som Agder og Telemark skal få ny biskop, må Kirkerådet sikre den breie folkekirkas framtid.

Alle dagens biskoper har hovedutdannelsen sin fra Menighetsfakultetet. Dette representerer ikke bredda blant kirkas prester. Norges Kristelige Studentforbund (NKS) etterlyser biskoper som er utdanna på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF). Studietida preger hele yrkeslivet, og man får med seg ulike perspektiver og synspunkter inn i prestetjenesten. Ulike stemmer beriker debatten. Derfor trenger vi biskoper med utdannelse fra TF!

Torstein Lalim er biskopkandidaten som er utdanna på TF. Han er en erfaren menighetsprest som kjenner hverdagen i menigheter og lokalt foreningsliv godt. Han har også vist seg som en nytenkende og strategisk leder. Om seg selv og sine visjoner for Den norske kirke uttaler han at han ønsker ei åpen, raus og inkluderende folkekirke.

Norges Kristelige Studentforbund gir full støtte til Torstein Lalim som ny biskop, og oppfordrer til å stemme på ham fordi vi trenger en raus folkekirkebiskop i Kristiansand.

Stine Walmsness, leder NKS

Sara Elisabeth Moss, nestleder NKS

Stine Walmsness og Sara Elisabeth Moss