Ungdommens kirkemøte

Ungdommens kirkemøte, populært kalt UKM, er unge menneskers mulighet til å få stemmen sin hørt i Den norske kirke. Sammen opparbeider vi dokumenter om saker som skal bli tatt opp til dagsorden i Kirkemøtet.

I år har vi diskutert kirkens ansvar for barns rettigheter, kirkens tilbud til unge etter konfirmasjonen, ny utforming av hovedgudstjenesten, kirkens håndtering av fremmedfrykt, og innføring av seksualundervisning i kirken. Alle dokumentene ble vedtatt.

I tillegg ble det lagt frem et ønske om at UKM skal støtte årets Operasjon Dagsverk, som samarbeider med palestinske kristne humanitære partnere på Vestbredden og Gaza med et fokus på rettferdighet og fred. Som representant fra Forbundet stilte jeg meg bak denne resolusjonen, som ble vedtatt. Forbundet har lenge hatt et stort engasjement for Palestina, og årets OD vil gå til prosjekter i områder hvor vår partnerorganisasjon jobber – det er kjempestas!

Samisk ungdomsutvalg la også frem en resolusjon med utfordringer til både Den norske kirke og regjeringen om å sette større fokus på samiske barn og ungdoms rett til eget språk, kultur og identitet. Denne resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Det har vært en veldig spennende og givende opplevelse å være med på UKM2018. Fem intense dager med mye hardt arbeid. Men det var verdt innsatsen. Dokumentene er innholdsrike og budskapene tydelige. Jeg var selv med i komiteen som opparbeidet dokumentet om seksualundervisning i kirken. Jeg er veldig stolt av resultatet og spent over hvordan denne saken og de andre sakene blir behandlet i Kirkemøtet, og ikke minst om det blir inkludert i kirkepolitikken.

Av: Marianne Meling Kvamsøe, landsstyrerepresentant i Forbundet og delegat på UKM.