Universal day of prayer for students 2013

Hvert år i midten av februar ber kristne studenter verden over for alle studenter. Dette har vi gjort i over hundre år. Det lages nye bønner og liturgier for hvert år, og i år er det studenter fra Cuba og India som står bak. Du kan laste ned materiellet her. 

http://issuu.com/wscfconnect/docs/udps_2013_english