Våre prosjekter


Kairos Palestina

Det palestinske Kairos-dokumentet er et opprop fra alle de palestinske kirkene. Oppropet beskriver palestinernes situasjon og kaller til aktiv, ikkevoldelig motstand mot den israelske okkupasjonen.

I samarbeid med vårt palestinske søsterforbund PYEM, har vi utviklet en serie workshops basert på Kairos-dokumentet. Dette er verktøy for lokalforbund, menigheter og andre grupper som vil lære mer om kristne palestineres situasjon, og hvordan vi som kristne kan vise solidaritet med våre kristne søsken i Palestina.

Gå til studieopplegget om Kairos-dokumentet.

RISK – modige samtaler om Respekt, Identitet, Seksualitet og Kropp

«Jeg er ikke rasist, men…» «Det gjør ikke noe at noen er homo, men jeg synes det er litt ekkelt.» «Det er greit at en gutt vil være med i dansegruppa, men…» Hørt det før? RISK hjelper deg til modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp.

Vi har laget samtaleopplegget «RISK – modige samtaler om Respekt, Identitet, Seksualitet og Kropp» i samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Opplegget legger opp til fire temakvelder, ett om hvert av de nevnte temaene. Under hvert tema er det laget fire til seks øvelser som legger til rette for å reflektere sammen i grupper. Samtaleopplegget som helhet er laget for aldersgruppen 15-30 år, mens de enkelte øvelsene er spisset mot ungdommer eller unge voksne. Hver samling kan avsluttes med en liturgisk avslutning tilpasset RISK.

Gå til samtaleopplegget RISK

Kirken på Pride

Kirken på Pride er et initiativ som startet i Norges Kristelige Studentforbund i 2013. Hensikten er å vise fram kirkelige engasjement under Pride-festivalene, å vise fram positive sider ved den skeive kulturen og å fokusere på rettigheter og livssituasjonen til homofile, lesbiske, bifile og transkjønnete personer. Kirken på Pride er nå en grasrotbevegelse av og for menigheter og organisasjoner med kirkelig tilknytning.

Gå til Kirken på Pride