Vel gjennomført Landsmøte 2017

Da har Norges kristelige studentforbund (NKS, på folkemunne kalt Forbundet) gjennomført landsmøte for 2017. Landsmøtet er NKS sitt øverste organ, og vi har vedtatt treårsplan, arbeidsprogram, lovendringer, ny uttalelse i Palestinasaken og budsjett. Vi har også valgt nytt landsstyre som skal lede NKS frem til neste landsmøte.

Et konstruktivt og sosialt landsmøte

Etter et vellykket landsmøte har NKS fått ny studentledelse. Vi har fått et stort landsstyre med representasjon fra Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Landsstyret er en god sammensetning av ny representanter og gjenvalgte representanter. Ledelsen av landsstyret består av Audun Stranden (leder), Ingvild Yrke (1. nestleder) og Marius Jakobsen Magnussen (2. nestleder).

Det nye arbeidsutvalget Leder Audun Stranden, 1. nestleder Ingvild Yrke, 2. nestleder Marius Jakobsen Magnussen

NKS har i tre år jobbet med organisasjonsutvikling. Etter dette landsmøtet startet vi på en ny treårsplan som handler om at NKS skal vokse og bli en mer synlig aktør i kirkelandskapet og studentmiljøer i Norge. Vi skal fortsette det arbeidet som har vært gjort med organisasjonutvikling og samtidig strekke oss etter de nye målene våre. Den nye treårsplanen kan du lese her.

Vedtak

For at vi skal nå de nye målene våre har vi vedtatt et arbeidsprogram for hele organisasjonen. Arbeidsprogrammet er hele organisasjonens dokument og gir instrukser til både landsstyret og lokalstyrene.

Forbundet har lenge engasjert seg i arbeidet for fred i Palestina og Israel. Vi har samarbeidet med kristne palestinere og kjempet palestinernes sak i mange år. På dette landsmøtet ble det vedtatt at vi går inn for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av staten Israel.

Leders tale

 

Et landsmøte er ikke bare viktig for den demokratiske driften av organisasjonen. Det er også en sosial helg med festmiddag, gudstjeneste og mulighet til å knytte bekjentskaper på tvers av lokalforbund. Takk til alle delegater det forrige landsstyret, ansatte og til praksisgruppa som ordnet landsmøtet. Godt nytt forbundsår!

Dugnad før festmiddagen

Landsmøtets best kledde: Torun Bjørgo, Einar Østerhagen, Andreas Eggesvik

Tross meningsmangfoldet er vi ett i Kristus.

Festmiddag med god mat, tale, kulturelle innslag og god stemning